[Startsidan] [Programmet] [Verbum Divini] [Församling] [Kontakt] [Skillnaden] [Barn&ungdom]

Verbum Divini

 

”När vi delar det bröd...”

1Kor 10:16-17

 Predikan Fastlagssöndagen 2.3.2003 i Betel av Sam Pettersson


Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? [17] Eftersom brödet är ett enda, är vi - fast många - en enda kropp, för alla får vi vår del av ett och samma bröd. 

I min barndom kallades nattvarden allmänt för brödsbrytelsen, och var nästan så nära begravningsstämning man kunde komma. Och visst skall Herrens måltid firas med värdighet och stil, men inget bereder väl oss större glädje än att komma till Herrens bord och ta emot hans gåvor. 

Ordet Brödsbrytelse utrycker för mig idag detta: Att vi som Kristi kropp tillsammans delar det som är livets nödtorft OCH som samtidigt genom undret Kristus blir livets festmåltid - eller eukaristi. Det som på Jesu tid var det som varje människa var garanterad innan dagen var slut nämligen ett kornbröd, det garanteras oss i nattvarden. Det är livets absoluta nödtorft som vi delar tillsammans med hela världens lärjungar. Och tro mig det är långt fler än femtusen män samt kvinnor och barn som blir mättade, undret sker igen och igen när livets nödtorft blir till en festmåltid. Samtidigt är det en solidaritetshandling från oss i västvärlden som vill väcka oss ur vår bekvämlighet, väcka oss till handling. Brödsbrytelsen är tecknet på att vi har solidariserat oss med de som har svårt att få ihop till dagligt bröd, att vi förbinder oss till en gemenskap med allt skapat. Så tänk på vad du förbinder dig till när du tar emot brödet! En gemenskap med allt skapat! Guds församling, Kristi kyrka som samtidigt är Kristi kropp, delar detta gemensamma bröd, som också är Kristi kropp för dig utgiven, bruten för dig, han var sargad för våra överträdelsers skull. 

Samtidigt som det är hela den världsvida kyrkans måltid så är det också ett tacken på att vi som en lem i den kroppen, Betel, samlas och delar på brödet, tar emot Kristi kallelse att vara församling. Vi solidariserar oss också med varandra. Församlingen är ju nämligen något mera än en förening, en klubb, en sammanslutning av likasinnade omkring ett tema - golf, frimärken, bridge, släktforskning. Såna föreningar kan vi också vara med i och de ger oss stor glädje. Själv är jag med i Esse å:s sportfiskare r.f. en underbar gemenskap på alla sätt, men inte kan den bytas ut mot, eller på något sätt jämställas med församlingsgemenskapen som samlas kring Herrens bord. Inte för att det skulle vara mera konflikter och problem eller sorger i Esse å:s sportfiskare, tvärtom. I församlingen finns ju mäniskor av alla de slag, många såna soom jag annars aldrig skulle umgås med, människor med vilka jag har ytterst lite av historia, intressen eller tankar gemensamt med. Nej det är inte för den mänskliga gemenskapen, även om den också finns, utan för att församlingen angår mig på ett annat sätt, därför att församlingen handlar om livets centrum, kärleken till Gud. Därför att alla vi formas och växer och mognar som kristna bara i detta att vi möts och nöts mot varandra och mot Guds ord i församlingen, därför att vi utsätter oss för den risk det är att angå någon annan och angås av någon annan människas glädje, av någon annan människas sorg, av någon annan människas irriterande sätt, av någon annan människas kryptiska natur, av någon annan människas öppna och spontana personlighet o.s.v. Vi utsätter oss för detta att angå någon därför att det är vad Jesus gjorde och vad Han betyder för oss, och det är som lärjungarna alltid varit - väldigt olika men samlade kring ett starkt centrum - Jesus Kristus. 

Så vi bryter brödet som en gemenskap - en gemenskap samtidigt både bräckligare och starkare än något annat på jorden. En gemenskap full av brister och synder, men samtidigt återlösta och kallade till helighet. Ta emot den kallelsen, låt nattvarden och brödets kallelse till gemenskap och helighet bli nytt och stort för dig. Inse att du är en av Kristi vänner och lärjungar på jorden som är kallad till helighet. Ge nya löften, förnya de gamla ta nya steg på pilgrimsvandringen, sätt nya mål för ditt andliga liv. Låt brödets gemenskap kalla dig och leda dig. 

Gud välsigne dig på din väg! 
Amen 

[Startsidan] [Programmet] [Verbum Divini] [Församling] [Kontakt] [Skillnaden] [Barn&ungdom]